Onlayn Forum

İstiqrazlar

ترین‌های جهان Price Change Day Weekly Monthly Yearly Date
United States
4.2380 0.0234 0.0234 0.02% -0.19% 0.44% Jun 21 -
United Kingdom
4.0340 0.022 0.022 -0.03% -0.20% -0.33% Jun 21 -
Japan
0.9780 0.0221 0.0221 0.04% -0.02% 0.61% Jun 21 -
Australia
4.2360 0.048 0.048 0.08% -0.01% 0.27% Jun 21 -
Germany
2.3765 0.042 0.042 0.02% -0.16% -0.11% Jun 21 -
Brazil
12.1150 0.085 0.085 -0.17% 0.45% 1.06% Jun 20 -
India
6.9730 0.003 0.003 -0.01% -0.02% -0.11% Jun 21 -
Canada
3.3720 0.077 0.077 0.04% -0.21% -0.01% Jun 20 -
Italy
3.8980 0.046 0.046 -0.02% 0.07% -0.23% Jun 21 -
France
3.1020 0.0554 0.0554 -0.04% 0.07% 0.09% Jun 21 -
Switzerland
0.5950 0.064 0.064 -0.12% -0.19% -0.45% Jun 21 -
Mexico
10.3600 0.0765 0.0765 -0.16% 0.27% 1.69% Jun 21 -
Netherlands
2.7220 0.055 0.055 0.00% -0.11% -0.11% Jun 21 -
New Zealand
4.6340 0.0268 0.0268 0.02% -0.07% 0.10% Jun 21 -
Portugal
3.1010 0.042 0.042 -0.05% -0.07% -0.08% Jun 21 -
Spain
3.2930 0.0455 0.0455 -0.04% -0.01% -0.15% Jun 21 -
Greece
3.5740 0.095 0.095 -0.09% 0.06% -0.15% Jun 21 -
Europe Continent Price Change Day Weekly Monthly Yearly Date
United Kingdom
4.0340 0.022 0.022 -0.03% -0.20% -0.33% Jun 21 -
Germany
2.3765 0.042 0.042 0.02% -0.16% -0.11% Jun 21 -
Russia
15.1150 0.03 0.03 0.32% 0.12% 4.21% Jun 14 -
Italy
3.8980 0.046 0.046 -0.02% 0.07% -0.23% Jun 21 -
France
3.1020 0.0554 0.0554 -0.04% 0.07% 0.09% Jun 21 -
Switzerland
0.5950 0.064 0.064 -0.12% -0.19% -0.45% Jun 21 -
Turkey
29.0600 2.26 2.26 2.25% 3.36% 12.62% Jun 20 -
Slovakia
3.4600 0.0405 0.0405 -0.04% -0.07% -0.27% Jun 21 -
Slovenia
3.0730 0.108 0.108 -0.09% -0.04% -0.34% Jun 21 -
Spain
3.2930 0.0455 0.0455 -0.04% -0.01% -0.15% Jun 21 -
Sweden
2.2230 0.04 0.04 -0.02% -0.11% -0.29% Jun 19 -
Latvia
0.5490 0 0 0.00% 0.00% 0.00% Apr 09 -
Lithuania
3.6840 0.013 0.013 0.00% -0.04% -0.75% Jun 21 -
Netherlands
2.7220 0.055 0.055 0.00% -0.11% -0.11% Jun 21 -
Norway
3.5730 0.136 0.136 0.06% -0.17% -0.03% Jun 21 -
Poland
5.7530 0.029 0.029 0.02% 0.07% -0.20% Jun 21 -
Portugal
3.1010 0.042 0.042 -0.05% -0.07% -0.08% Jun 21 -
Romania
6.7800 0.1 0.1 0.10% 0.20% 0.07% Jun 21 -
Greece
3.5740 0.095 0.095 -0.09% 0.06% -0.15% Jun 21 -
Hungary
6.7850 0.065 0.065 -0.11% 0.06% -0.53% Jun 20 -
Iceland
7.0800 0 0 0.21% 0.06% 0.61% Jun 21 -
Ireland
2.8510 0.037 0.037 -0.04% -0.08% -0.03% Jun 21 -
Austria
2.9580 0.065 0.065 -0.01% -0.05% -0.15% Jun 21 -
Belgium
3.0440 0.05 0.05 -0.01% -0.02% -0.10% Jun 21 -
Bulgaria
4.5000 0 0 0.00% 0.00% -1.10% Feb 26 -
Croatia
3.3750 0.001 0.001 0.00% 0.13% -0.41% Jun 18 -
Czech Republic
4.1390 0.007 0.007 -0.11% -0.04% -0.22% Jun 21 -
Denmark
2.4190 0.068 0.068 -0.01% -0.12% -0.41% Jun 21 -
Finland
2.9380 0.04 0.04 -0.03% -0.06% -0.11% Jun 21 -
America Continent Price Change Day Weekly Monthly Yearly Date
United States
4.2380 0.0234 0.0234 0.02% -0.19% 0.44% Jun 21 -
Brazil
12.1150 0.085 0.085 -0.17% 0.45% 1.06% Jun 20 -
Canada
3.3720 0.077 0.077 0.04% -0.21% -0.01% Jun 20 -
Chile
6.0400 0.02 0.02 0.10% 0.13% 0.82% Jun 19 -
Colombia
10.7800 0 0 -0.10% 0.32% 0.54% Jun 21 -
Mexico
10.3600 0.0765 0.0765 -0.16% 0.27% 1.69% Jun 21 -
Venezuela
10.4290 0 0 0.00% 0.00% 0.00% Apr 09 -
Asia Continent Price Change Day Weekly Monthly Yearly Date
Japan
0.9780 0.0221 0.0221 0.04% -0.02% 0.61% Jun 21 -
India
6.9730 0.003 0.003 -0.01% -0.02% -0.11% Jun 21 -
China
2.2670 0.017 0.017 -0.03% -0.05% -0.44% Jun 21 -
Hong Kong
3.5100 0.001 0.001 -0.06% -0.31% -0.12% Jun 21 -
Indonesia
7.2630 0.119 0.119 0.12% 0.42% 0.97% Jun 21 -
Malaysia
3.9020 0.034 0.034 0.03% -0.01% 0.02% Jun 21 -
Pakistan
14.4700 0.003 0.003 0.44% 0.36% -0.66% Jun 21 -
Philippines
6.7740 0 0 0.09% -0.02% 0.48% Jun 21 -
Qatar
4.0300 0.05 0.05 -0.02% -0.21% 1.61% Feb 01 -
Singapore
3.1760 0.0125 0.0125 0.01% -0.10% 0.19% Jun 21 -
South Korea
3.2560 0.012 0.012 -0.06% -0.22% -0.39% Jun 21 -
Taiwan
1.7050 0.03 0.03 0.12% 0.12% 0.53% Jun 20 -
Thailand
2.7140 0.03 0.03 -0.05% -0.12% 0.17% Jun 21 -
Vietnam
2.7880 0.013 0.013 -0.11% -0.17% 0.10% Jun 21 -
Australia Continent Price Change Day Weekly Monthly Yearly Date
Australia
4.2360 0.048 0.048 0.08% -0.01% 0.27% Jun 21 -
New Zealand
4.6340 0.0268 0.0268 0.02% -0.07% 0.10% Jun 21 -
Africa Continent Price Change Day Weekly Monthly Yearly Date
South Africa
9.9630 0.042 0.042 -0.40% -0.57% -0.73% Jun 21 -
Zambia
25.0100 0.001 0.001 -0.01% -0.04% -5.29% Jun 20 -
Kenya
17.1390 0.629 0.629 0.33% -0.08% 2.52% Jun 21 -
Nigeria
19.6470 0.006 0.006 0.02% 0.28% 5.60% Jun 20 -
ترین‌های جهان Price Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
United States
4.2380 0.0234 0.0234 4.4732 4.444 4.4152 4.3868
United Kingdom
4.0340 0.022 0.022 4.2921 4.2632 4.2347 4.2066
Japan
0.9780 0.0221 0.0221 1.0573 1.0403 1.0236 1.007
Australia
4.2360 0.048 0.048 4.4314 4.4037 4.3765 4.3493
Germany
2.3765 0.042 0.042 2.6382 2.6137 2.5895 2.5653
Brazil
12.1150 0.085 0.085 11.7962 11.7524 11.7086 11.666
India
6.9730 0.003 0.003 6.9755 6.965 6.9546 6.9441
Canada
3.3720 0.077 0.077 3.6299 3.6006 3.5713 3.5424
Italy
3.8980 0.046 0.046 3.9597 3.9318 3.9039 3.8759
France
3.1020 0.0554 0.0554 3.1232 3.099 3.0748 3.0508
Switzerland
0.5950 0.064 0.064 0.8747 0.8577 0.8411 0.8247
Mexico
10.3600 0.0765 0.0765 10.0855 10.0471 10.0086 9.9711
Netherlands
2.7220 0.055 0.055 2.9235 2.8994 2.8752 2.8513
New Zealand
4.6340 0.0268 0.0268 4.8022 4.778 4.7544 4.7303
Portugal
3.1010 0.042 0.042 3.2041 3.1805 3.157 3.1334
Spain
3.2930 0.0455 0.0455 3.3545 3.3309 3.3072 3.2836
Greece
3.5740 0.095 0.095 3.6294 3.6038 3.5786 3.5538
Europe Continent Price Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
United Kingdom
4.0340 0.022 0.022 4.2921 4.2632 4.2347 4.2066
Germany
2.3765 0.042 0.042 2.6382 2.6137 2.5895 2.5653
Russia
15.1150 0.03 0.03 15.0407 14.9863 14.932 14.8791
Italy
3.8980 0.046 0.046 3.9597 3.9318 3.9039 3.8759
France
3.1020 0.0554 0.0554 3.1232 3.099 3.0748 3.0508
Switzerland
0.5950 0.064 0.064 0.8747 0.8577 0.8411 0.8247
Turkey
29.0600 2.26 2.26 25.6697 25.3921 25.117 24.8471
Slovakia
3.4600 0.0405 0.0405 3.5911 3.5661 3.5415 3.5173
Slovenia
3.0730 0.108 0.108 3.2676 3.2436 3.2196 3.1955
Spain
3.2930 0.0455 0.0455 3.3545 3.3309 3.3072 3.2836
Sweden
2.2230 0.04 0.04 2.4535 2.4302 2.4071 2.3841
Latvia
0.5490 0 0 0.549 0.549 0.549 0.549
Lithuania
3.6840 0.013 0.013 3.7413 3.71 3.6787 3.6477
Netherlands
2.7220 0.055 0.055 2.9235 2.8994 2.8752 2.8513
Norway
3.5730 0.136 0.136 3.7339 3.7099 3.6862 3.6625
Poland
5.7530 0.029 0.029 5.6677 5.6403 5.6136 5.5862
Portugal
3.1010 0.042 0.042 3.2041 3.1805 3.157 3.1334
Romania
6.7800 0.1 0.1 6.6825 6.655 6.6281 6.6006
Greece
3.5740 0.095 0.095 3.6294 3.6038 3.5786 3.5538
Hungary
6.7850 0.065 0.065 6.963 6.9161 6.8698 6.8242
Iceland
7.0800 0 0 7.0663 7.0387 7.011 6.984
Ireland
2.8510 0.037 0.037 3.0139 2.988 2.9622 2.9366
Austria
2.9580 0.065 0.065 3.1087 3.0843 3.0599 3.0357
Belgium
3.0440 0.05 0.05 3.1806 3.1566 3.1326 3.1085
Bulgaria
4.5000 0 0 4.4397 4.3803 4.3214 4.2638
Croatia
3.3750 0.001 0.001 3.2725 3.26 3.2476 3.2354
Czech Republic
4.1390 0.007 0.007 4.3281 4.3002 4.2728 4.2454
Denmark
2.4190 0.068 0.068 2.6074 2.584 2.5606 2.5377
Finland
2.9380 0.04 0.04 3.0917 3.0677 3.0437 3.02
America Continent Price Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
United States
4.2380 0.0234 0.0234 4.4732 4.444 4.4152 4.3868
Brazil
12.1150 0.085 0.085 11.7962 11.7524 11.7086 11.666
Canada
3.3720 0.077 0.077 3.6299 3.6006 3.5713 3.5424
Chile
6.0400 0.02 0.02 6.0089 5.9878 5.9667 5.9462
Colombia
10.7800 0 0 10.6369 10.5737 10.5117 10.4496
Mexico
10.3600 0.0765 0.0765 10.0855 10.0471 10.0086 9.9711
Venezuela
10.4290 0 0 10.429 10.429 10.429 10.429
Asia Continent Price Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
Japan
0.9780 0.0221 0.0221 1.0573 1.0403 1.0236 1.007
India
6.9730 0.003 0.003 6.9755 6.965 6.9546 6.9441
China
2.2670 0.017 0.017 2.3221 2.3142 2.3062 2.2985
Hong Kong
3.5100 0.001 0.001 3.8107 3.7854 3.7604 3.7359
Indonesia
7.2630 0.119 0.119 6.9064 6.8829 6.8593 6.8364
Malaysia
3.9020 0.034 0.034 3.8956 3.8863 3.8769 3.8675
Pakistan
14.4700 0.003 0.003 14.533 14.4981 14.4631 14.4281
Philippines
6.7740 0 0 6.7885 6.7585 6.7292 6.6992
Qatar
4.0300 0.05 0.05 4.109 4.1896 4.2718 4.3552
Singapore
3.1760 0.0125 0.0125 3.3372 3.3174 3.2979 3.2784
South Korea
3.2560 0.012 0.012 3.5565 3.5351 3.514 3.4928
Taiwan
1.7050 0.03 0.03 1.58 1.5652 1.5505 1.5358
Thailand
2.7140 0.03 0.03 2.7953 2.7756 2.7562 2.737
Vietnam
2.7880 0.013 0.013 2.8546 2.8362 2.8181 2.8
Australia Continent Price Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
Australia
4.2360 0.048 0.048 4.4314 4.4037 4.3765 4.3493
New Zealand
4.6340 0.0268 0.0268 4.8022 4.778 4.7544 4.7303
Africa Continent Price Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
South Africa
9.9630 0.042 0.042 10.9176 10.8781 10.8387 10.8003
Zambia
25.0100 0.001 0.001 24.9904 24.9429 24.8953 24.8477
Kenya
17.1390 0.629 0.629 17.1322 17.0444 16.9583 16.8722
Nigeria
19.6470 0.006 0.006 19.1796 19.0521 18.9267 18.8031
  • -->
    101